SA Noored Olümpiale

MEIST

SIHTASUTUS NOORED OLÜMPIALE

Sihtasutuse Noored Olümpiale taga on ettevõtjad ja eraisikud, kelle läheb Eesti sport korda ja kes soovivad positiivsete muutuste esile kutsumiseks midagi ise ära teha. Algatuse eestvedajateks on ettevõtjad Valdur Jaht ja Paavo Pauklin, kes usuvad, et sihtasutuse tegevus on Eesti spordis märgilise tähendusega.

MIKS ME SEDA TEEME?

Teame, et lihtne on kritiseerida, kui sportlased võistlustelt medalitega ei naase. Kuid palju meist on valmis kritiseerimise asemel ise õla alla panema ja muutuste saavutamiseks panustama? Meie oleme ja kutsume ka kõiki teisi spordisõpru kaasa lööma! Arvame, et väikeses Eestis peame oma sporditalentide arendamiseks tegutsema targalt. Sportlase karjääris on üheks raskeimaks perioodiks aeg, mil suundutakse noorte ja juunioride võistlusklassist täiskasvanute hulka. Tihti hakkab siis sportlane elama iseseisvat elu, napib abilisi ning toetajate leidmine on keeruline kuna säravaid tulemusi pole veel ette näidata. Ebakindlus on üks peamiseid põhjuseid, miks mitmed talendid selles eas tippspordst loobuvad.
Just seda me soovime muuta. Et tõelised talendid saaksid toetuse ja tugisüsteemi, et jõuda tippu ning pakkuda Eesti rahvale eredaid spordihetki olles eeskujuks meile kõigile. Et sünniksid tulevased võitjad, on vaja toetada tänaseid talente!

Founder

VALDUR JAHT

Noored Olümpiale kaasasutaja. Varahaldusettevõtte Avaron investeerimisjuht ja üks asutajatest. Tulihingeline harrastussportlane, kes läbinud edukalt kaks Hawaii Ironmani. Eesti meistrivõistluste medaliomanik duatlonis. Valdurile saab kirjutada valdur@nooredolumpiale.ee või helistada +372 525 1116.

Founder

PAAVO PAUKLIN

Noored Olümpiale kaasasutaja ja eestvedaja. IT ettevõtja ja ekspordikoolitaja. Kümnevõistlusklubi Kärts Magneesium eestvedaja ning noorteklassi Eesti meister karates. Paavoga saab ühendust meilitsi paavo@nooredolumpiale.ee või telefonil +372 555 95518.

Founder

KRISTO OIDERMAA

Noored Olümpiale nõukogu esimees. LHV Pensionifondide fondijuht ja Noored Olümpiale nõukogu esimees. Harrastanud erinevaid spordialasid, kuid hetkel kuulub põhirõhk tennisele. Kristole saab kirjutada kristo.oidermaa@lhv.ee.

Founder

PAUL LIIVOJA

Noored Olümpiale nõukogu liige. Turundusagentuuri NEVERMIND asutaja ja eestvedaja, Noored Olümpiale nõukogu liige, edukalt läbinud Ironman 2018 ja suur spordihuviline.

Olles ise suur harrastussportlane, siis tean kui tähtis on ettevalmistusperioodil iga viimnegi detail. “If no one thinks you can, then you have to!”
Pauliga saab kontakti +372 56691121, Skype teel: paulliivoja või meilitsi paul@nevermind.ee

Founder

JANNO SIIMAR

Noored Olümpiale nõukogu liige. Disainibüroo Velvet üks asutajatest ja Disainijuht, Noored Olümpiale nõukogu liige.

“Selleks, et sporti toetada ei pea ise sportlane olema. Spordil on olnud väga suur roll minu elus alates lapsepõlvest kuni tänase päevani välja. Suur sport on suured kangelased ja suured kangelased arenevad väiksematest. On au aidata kuidas oskan.”

Jannoga saab kontakti +372 56 486 777 või meilitsi janno@velvet.ee

Treenerid ja koolitajad

Founder

GERD KANTER

Stipendiaatide mentor ja vaimsete oskuste treener
Olümpiavõitja ja maailmameister, 11 tiitlivõistluse medaliomanik.

Gerd on andnud Noored Olümpiale meeskonnale nõu oma kogemustega juba päris algusest peale.

Gerd töötab Noored Olümpiale Sihtasutuses stipendiaatide mentori ja vaimse treenerina. Alates 2018 aastast töötab Gerd Kanter Noored Olümpiale stipendiaadi, vasaraheitja Anna-Maria Oreli vaimse treenerina.

Gerd Kanter on läbinud 2018 aastal esimese tippsportlasena EBS Juhtimiskoolituse Keskuses Academy of Executive Coaching poolt välja töötatud juhtimis-coachingu diplomiprogrammi.

Founder

SNEZANA STOLJAROVA

Spordipsühholoog ja vaimsete oskuste treener

Olen Tallinna ülikooli vilistlane sotsiaalpsühholoogia alal ning olen omandanud magistrikraadi ka spordipsühholoogia alal Lund Ülikoolis Rootsis. Olen Euroopa Spordipsühholoogide Föderatsiooni poolt sertifitseeritud praktilise spordipsühholoogia spetsialist.

Oman kogemust ka ise sportlasena saavutusspordis.

Enda igapäevases töös tegelen sportlaste vaimsete oskuste arendamisega, aitan kaasa treeningprotsessi ja ka võistluskogemuste paremaks ja nauditavamaks muutmisel, toetan sportlaste mitmekülgset arengut ja heaolu. 

Noored Olümpiale juures olen vaimseks treeneriks Katrina Lehisele, Reena Pärnatile ja Li Lirismanile.

Mulle meeldib lüüa kaasa SA Noored Olümpiale, kuna jagan sihtasutuse väärtusi ja usun meie ühisesse missiooni arendada noorte sportlaste toetussüsteemi.

Founder

AAVE HANNUS

Spordipsühholoog ja vaimsete oskuste treener

Olen soorituspsühholoogiale spetsialiseerunud psühholoog. Olen teadlane-praktik ja õpetan Tartu Ülikoolis spordi- ja liikumispsühholoogiat ning nõustan sportlasi, treenereid, muusikuid ja teisi, kelle töö nõuab tugevat enesedistsipliini ja pidevat arengut ning toimub terava konkurentsi tingimustes.

Doktorikraadi kaitsesin  Hollandis Groningeni Ülikoolis nägemistaju ja tähelepanu uurides. Praktikuna olen tänaseks teinud koostööd 47 erineva spordiala sportlastega.

Noored Olümpiale juures töötan Joosep Karlsoniga ja Susannah Kauliga.

Noored Olümpiale meeskonna puhul on vahva, kuidas kõik asjaosalised on valmis iga ette jääva halli kivi kolm korda ümber pöörama, et otsida meie sportlastele just seda tuge, mida neil parasjagu vaja on.

Aavega saab ühendust www.peatreener.org

Founder

JORGEN MATSI

Spordipsühholoog ja vaimsete oskuste treener

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe psühholoogia erialal ning Eesti Kogntiiv- Käitumisteraapia Assotsiatsiooni keskastme teraapiakoolituse. Lisaks sellel töötanud üle viie aasta ülikooli spordipsühholoogia õppetoolis. Psühholoogia kõrvalt meeldib mulle kursis olla sporditeadustega ning sellele lisaks toitumisega. Olen viinud läbi hulgaliselt loenguid motivatsioonist, toitumisest.
Jorgen on Noored Olümpiale juures vaimsete oskuste treeneriks Mattias Kuusikule.

Founder

KRISTEL KIENS

Vaimsete oskuste treener
Kristeli kirg spordi ja psühholoogia vastu viis teda spordipsühholoogia õpinguteni ning sealt edasi vaimsete oskuste treeneri ametini. Senise karjääri jooksul on olnud tal au töötada nii rahvusvalisel tipptasemel võistlevate tippsortlaste kui võistkondadega, pühendunud noorsportlaste ja kogenenud treeneritega kui ka lihtsalt enda vaimsete oskuste arendamise vastu huvi tundvate inimestega. Olles ise (rannavõrkpalli) saavutussportlasena palju asju läbi kogenud, on spordimaailm talle tuttav väga lähedalt.

Noored Olümpiale projektis näeb ta olulist rolli eliitsporti jõudmisele kaasa aitamisel. Üleminek noorteklassist tippsporti on üks raskemaid üleminekuid sportlaskarjääris, kus vaimsete oskuste arendamine ning enda ressursside kasutamine äärmiselt oluliseks saab. Noored Olümpiale pakutavad tugiteenused on selles ajahetkes ja ka pärast seda sportlastele väga oluline.

Kristel on Noored Olümpiale juures vaimsete oskuste treeneriks Helary Mägisalule.

Founder

PIRET BRISTOL

Psühholoog, koolitaja ja coach.

Usun keha ja vaimu koos toimimisse ning võimalus teha koostööd noorte tippsportlastega on väga inspireeriv. 

Piret oli Noored Olümpiale juures vaimsete oskuste treeneriks Marten Liivile. 

Piretiga saab kontakti: piret@bristol.ee ja +3725016806

Founder

Dr. JAREK MÄESTU

Sportlaste töövõime testimine ja hindamine

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi dotsent. Sportliku tulemuse alustalaks on sportlse töövõime, ehk kombinatsioon erinevatest võimekustest. Ühtlasi on muutus töövõimes nii treenerile kui sportlasele objektiivseks tagasisisdeks treeningute efektiivsusest ning tulemi põhjal saab hinnata, kas valitud meetodid on olnud efektiivsed.

Sportlaste töövõime testimine ja hindamine on suund, mis on Noored Olümpiale projektis on minu vedada.

Minu oma sportlasteel innustas mind teadmine, et “Spordis ei ole otseteid”, aga seda rasket teekonda on võimalik suunata, tehes õigemaid valikuid.

Toetuskampaaniad Noored Olümpiale uue kodulehe abil

2018.aasta sügisel alustasime tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele uue kodulehe IT arendusega. KÜSKi toetus ulatus 14 128 euroni, tänu millele sündis käesolev koduleht ning läbi mille on võimalus ellu viia erinevaid toetuskampaaniaid annetuste kogumiseks ning uute toetajate leidmiseks.

Projekti eesmärk oli funktsionaalse kodulehekülje kaudu suurendada püsitoetajate arvu, mis kindlustaks pikemas perspektiivis sihtasutuse jätkusuutlikkuse.

Käesolev koduleht on positiivse väärtusega, mis on pakkunud lisandväärtust Sihtasutuse usaldusväärsusele ja läbipaistvusele. Projekti kaasabil on kaasatud täiendavaid toetusi nii ettevõtetelt kui eraisikutest toetajatelt, tänu kellele on võimalus jätkata stipendiumite välja andmisega.

Meie põhikiri

Eetilise tegevuse põhimõtted ja väärtused

Jälgime enda tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksit. Sellega seoses väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes. Meie koostööd põhinevad heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Anname oma tegevusega panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab meie väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Siin on välja toodud täpsem eetikakoodeks, mis on algselt avaldatud siin.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
 2. Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
 3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
 4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
 5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
 6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
 2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 3. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
 2. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
 2. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
 3. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
 2. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
 3. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
 2. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
 2. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
 2. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus

 

OSTES TOETUSSÄRGI

Spordisärk +
sportlaste autogrammidega pilt

Toetan 100 euroga

POPULAARNE

Noored Olümpiale Spordisärk

Toetan 50 euroga

Noored Olümpiale Buff

Toetan 25 euroga

Toetan 100 euroga

T-Särk – 100eur
Aerutaja Judokas Karateka Kettaheitja Kiiruisutaja Meesmaadleja Sprinter Ujuja Vasaraheitja Vehkleja Vibulaskja Naisjooksja Odaviskaja Viievõistleja Laskesuusataja Naismaadleja
  • Hidden
  • Toodame iga särgi vastavalt tellimusele. Särgi tootmise ja kohaletoimetamisega läheb tavaliselt 2 nädalat. Võtame Sinuga e-kirja teel ühendust ja anname teada, kuidas oma auhinna kätte saad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Toetan 50 euroga

T-Särk – 50eur
Vehkleja Aerutaja Judokas Karateka Kettaheitja Kiiruisutaja Meesmaadleja Naisjooksja Sprinter Ujuja Vasaraheitja Vibulaskja Odaviskaja Viievõistleja Laskesuusataja Naismaadleja
  • Hidden
  • Toodame iga särgi vastavalt tellimusele. Särgi tootmise ja kohaletoimetamisega läheb tavaliselt 2 nädalat. Võtame Sinuga e-kirja teel ühendust ja anname teada, kuidas oma auhinna kätte saad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Toetan 25 euroga

Buff – 25eur
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Võtame Sinuga 5 päeva jooksul e-kirja teel ühendust ja anname teada, kuidas saad oma auhinna kätte.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Toetan 5 euroga

Aitäh – 5eur
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • 5 eurot saad annetada, kas helistades numbrile 900 2018 või tehes ülekande allpool oleva vormi kaudu. Toetajate nimekirja saame lisada ainult maksevormi kaudu tehtud toetuste korral.

   Oma kalli saad kätte ükskäik milliselt Noored Olümpiale juhatuse või nõukogu liikmelt, kui neid järgmisel korral näed!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

#leiaendasvõitja